Địa chỉ: 825 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Email: onaphuyhan@gmail.com

Sản phẩm

Ổn áp Hanshin 60 KVA 3 PHA

Ổn áp Hanshin 60 KVA 3 PHA

Liên hệ: 0907552099

Ổn áp Hanshin 50 KVA 3 PHA

Ổn áp Hanshin 50 KVA 3 PHA

Liên hệ: 0907552099

Ổn áp Hanshin 40 KVA 3 PHA

Ổn áp Hanshin 40 KVA 3 PHA

Liên hệ: 0907552099

Ổn áp Hanshin 30 KVA 3 PHA

Ổn áp Hanshin 30 KVA 3 PHA

Liên hệ: 0907552099

Ổn áp Hanshin 20 KVA 3 PHA

Ổn áp Hanshin 20 KVA 3 PHA

Liên hệ: 0907552099

Ổn áp Hanshin 15 KVA 3 PHA

Ổn áp Hanshin 15 KVA 3 PHA

Liên hệ: 0907552099

Ổn áp Hanshin 10 KVA 3 PHA

Ổn áp Hanshin 10 KVA 3 PHA

Liên hệ: 0907552099

Ổn áp Hanshin 6KVA 3 PHA

Ổn áp Hanshin 6KVA 3 PHA

Liên hệ: 0907552099

Biến áp 1 pha 380V/220V - 2KVA

Biến áp 1 pha 380V/220V - 2KVA

Liên hệ: 0907552099

Biến áp 1 pha 380V/220V - 1.5KVA

Biến áp 1 pha 380V/220V - 1.5KVA

Liên hệ: 0907552099

Biến áp 1 pha 380V/220V - 1.1KVA

Biến áp 1 pha 380V/220V - 1.1KVA

Liên hệ: 0907552099

Biến áp 1 pha 380V/220V- 660VA

Biến áp 1 pha 380V/220V- 660VA

Liên hệ: 0907552099

Biến áp 1 pha 380V/220V- 440VA

Biến áp 1 pha 380V/220V- 440VA

Liên hệ: 0907552099

Biến Áp Cách Ly 2KVA SKAWA

Biến Áp Cách Ly 2KVA SKAWA

Liên hệ: 0907552099

Máy Xi Mạ 300A SKAWA

Máy Xi Mạ 300A SKAWA

Liên hệ: 0907552099

Máy Xi Mạ 100A SKAWA

Máy Xi Mạ 100A SKAWA

Liên hệ: 0907552099

Máy Xi Mạ  SKAWA

Máy Xi Mạ SKAWA

Liên hệ: 0907552099

10.7636337,106.6575586
Đóng
Nhắn tin ngay với chúng tôi