Địa chỉ: 825 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Email: onaphuyhan@gmail.com

Sản phẩm

Ổn áp SUTUDO 1.5KVA 1 pha

Ổn áp SUTUDO 1.5KVA 1 pha

Liên hệ: 0907552099

Ổn áp SUTUDO 1 pha 1KVA

Ổn áp SUTUDO 1 pha 1KVA

Liên hệ: 0907552099

Ổn áp LiOA 1 pha 1kVA DRII-1000II

Ổn áp LiOA 1 pha 1kVA DRII-1000II

Liên hệ: 0907552099

Ổn áp LiOA 1 pha 1kVA DRI-1000II

Ổn áp LiOA 1 pha 1kVA DRI-1000II

Liên hệ: 0907552099

Ổn áp LiOA 1 pha 3kVA DRI-3000II

Ổn áp LiOA 1 pha 3kVA DRI-3000II

Liên hệ: 0907552099

Ổn áp LiOA 1 pha 5kVA SH-5000II

Ổn áp LiOA 1 pha 5kVA SH-5000II

Liên hệ: 0907552099

Ổn áp LiOA 1 pha 2kVA DRI-2000II

Ổn áp LiOA 1 pha 2kVA DRI-2000II

Liên hệ: 0907552099

Ổn áp LiOA 1 pha 1kVA SH-1000II
Ổn áp LiOA 1 pha 5kVA DRI-5000II

Ổn áp LiOA 1 pha 5kVA DRI-5000II

Liên hệ: 0907552099

Sạc Bình 500VA-12VDC ROBOT

Sạc Bình 500VA-12VDC ROBOT

Liên hệ: 0907552099

Biến Áp 600va-12vdc ROBOT

Biến Áp 600va-12vdc ROBOT

Liên hệ: 0907552099

Biến Áp 400v-1pha ROBOT

Biến Áp 400v-1pha ROBOT

Liên hệ: 0907552099

Biến Áp 400KVA-3pha ROBOT

Biến Áp 400KVA-3pha ROBOT

Liên hệ: 0907552099

Biến Áp 100KVA-3pha ROBOT

Biến Áp 100KVA-3pha ROBOT

Liên hệ: 0907552099

Ổn Áp 20KVA Output:110V-220V ROBOT
Ổn Áp 15KVA Output:110V-220V ROBOT
Ổn Áp 10KVA Output:220V ROBOT

Ổn Áp 10KVA Output:220V ROBOT

Liên hệ: 0907552099

Ổn Áp 10KVA Output:110V-220V ROBOT
Ổn Áp 8KVA Output:110V-220V ROBOT

Ổn Áp 8KVA Output:110V-220V ROBOT

Liên hệ: 0907552099

Ổn Áp 5KVA Output:110V-220V ROBOT

Ổn Áp 5KVA Output:110V-220V ROBOT

Liên hệ: 0907552099

Ổn Áp 3KVA Output:110V-220V ROBOT

Ổn Áp 3KVA Output:110V-220V ROBOT

Liên hệ: 0907552099

Ổn Áp 1KVA Output:110V-220V ROBOT

Ổn Áp 1KVA Output:110V-220V ROBOT

Liên hệ: 0907552099

10.7636337,106.6575586
Đóng
Nhắn tin ngay với chúng tôi